Ameliyat Seçenekleri Nelerdir?

Tüm fıtık çeşitleri (kasık, umblikal ,femoral, kesi yeri fıtığı) açık ya da laparoskopik (kapalı)  yöntemle ameliyat edilebilir. Klasik açık cerahide fıtık onarılıp üzerine mesh(yama) konur. Bu ameliyat Licteinstein operasyonu adı ile bilinir ve en sık yapılan kasık fıtığı ameliyat tekniğidir.

Genel anestezi ya da spinal(belden uyuşturma) anestezi ile yapılabilir. Laparoskopik ameliyatta ise 3 adet 5 mm lik cilt kesisinden girilen aletler yardımı ile karın içine girilip fıtık karın içinden onarılır ve yama içeriden konur. Genel anestezi ile olur.

Ameliyat olmazsam ne olur?

Şunları akılda tutmamız lazım;  Hiçbir karın duvarı fıtığının kendiliğinden iyileşmesi mümkün değildir.  Fıtıkların zamanla büyüme olasılığı yüksektir. Erkeklerin kasık fıtıkları skrotuma (torbaya) inebilir.  Fıtığınız zamanla şiddetli ağrıya ve fiziksel aktivite kısıtlığına neden olabilir.

Komplikasyon gelişme riski mevcuttur (boğulmuş fıtık). Geciktirilen fıtıkların tedavisi ve ameliyat sonrası dönemi daha zor olabileceği gibi, beklemenin ameliyatın uzun dönem sonuçlarını olumsuz etkilemesi gibi olumsuz bir durum da söz konusu olabilir. Bugün için genel kanı ve öneri; bir kez fıtık tanısı almışsanız fıtığınızı en kısa sürede tedavi ettirmenizdir. Bununla birlikte, erkeklerde fazla şikâyete neden olmayan bazı küçük fıtıkların, fıtığa bağlı yakınmalar artıncaya kadar süre hiçbir soruna yol açmadan durabildiklerini gösteren bazı bilimsel çalışmalar da mevcuttur.

Bu çalışmalara göre:Ameliyat yapılmadan beklenen fıtıklarda ameliyat zorunluluğu ortaya çıkma olasılığı 5 yılda %54, 7 yılda %72’dir.Bu vakalarda ameliyat için en önemi neden ağrıdır.Fıtığın boğulma riski yıllık %3 kadardır.

Herhangi Bir Sorunuz Var ise Bizi Arayın 0530 423 48 11