GÖRH (Mide Reflü Hastalığı) Tanısı Nasıl Konur?

Başlıca şu yöntemler kullanılır:
Hastanın semptomları ve tedaviye yanıt:
Hastada göğüste yanma, ağıza acı gelme gibi karakteristik semptomlar olduğunda reflüden şüphelenilir ve hastaya reflü tedavisi verilir. Verilen medikal tedaviden fayda görmesi tanımızın doğru olduğunu teyit etmiş olur. Ancak, bu yöntem tek başına her zaman sağlıklı ve yeterli bir yöntem değildir. Bazı hastalıklar da bu ilaçlarla düzelebilir. Mide ülserleri buna örnek olarak verilebilir. 

Endoskopi:
Endoskopi ile yemek borusu ve mideye direkt olarak bakılması sık kullanılan bir yöntemdir. Yemek borusu-nun alt ucunda yaralar ve kızarıklıklar görülmesi tanı koydurucu olabilir. Yine yemek borusunun mideye girişi-nin gevşek olduğunun görülmesi de reflü lehine bir bulgu olabilir. Ama, endoskopi normal ise hastada reflü yok diyemeyiz. Şüphe devam ediyor ise ek tetkikler gerekebilir. 

pHmetre
Reflü tanısı için altın standart yöntemdir. Yemek borusuna yerleştirilen bir alet vasıtası ile 24 saat boyunca yemek borusuna olan asit kaçakları tespit edilir ve yapılan değerlendirme ile kesin tanı konur. Ancak her has-taya gerekmeyebilir. Semptomları aşikar hasta için endoskopi ve anamnez yeterli olabilir. pHmetre cihazına ulaşmak ve 24 saat aletle dolaşmak gibi güçlüklerle karşılaşılabilir. Ancak şüpheli olgularda kesinlikle uygu-lanması gerekli olduğunu da belirtmek gerekir.. 

Monometre:
Bazı durumlarda gerekebilir. Özellikle yutma güçlüğü ve ağrılı yutma gibi semptomlar varsa ve endoskopide bu şikayetlere sebep olacak bir kitle ve patoloji saptanmamış ise manometre gerekebilir. 

Herhangi Bir Sorunuz Var ise Bizi Arayın 0530 423 48 11